POR - Statiunea balneoclimaterica Covasna "intinereste" cu bani europeni

Joi, 3 August 2017

Doamna Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, a semnat contractul de finan╚Ťare pentru proiectul Reabilitarea infrastructurii rutiere în sta╚Ťiunea balneoclimateric─â Covasna.

Cofinan╚Ťat din Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 ╚Öi ini╚Ťiat de Prim─âria ora╚Öului Covasna, proiectul are o valoare total─â de aproximativ 4 milioane euro.

Cu acest prilej, Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene a remarcat c─â: „Proiectul propune o nou─â perspectiv─â de dezvoltare a comunit─â╚Ťii. Investi╚Ťiile alocate vor avea impact asupra cre╚Öterii gradului de exploatare a resurselor de la nivel local, care nu pot fi valorificate în prezent, la nivelul poten╚Ťialului real, din cauza st─ârii generale a infrastructurii.”

Cu ajutorul acestui proiect, va cre╚Öte num─ârul mediu de salaria╚Ťi în cadrul sta╚Ťiunii balneoclimaterice Covasna, ceea ce înseamn─â o cre╚Ötere a gradului de ocupare a popula╚Ťiei din zon─â ╚Öi, implicit, un nivel de trai mai ridicat. În acela╚Öi timp, se anticipeaz─â cre╚Öterea num─ârului de operatori economici din zon─â care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în domeniul turistic ╚Öi în sectoarele adiacente.

În cadrul proiectului vor fi realizate urm─âtoarele lucr─âri:

  • reabilitarea ╚Öi modernizarea infrastructurii rutiere pe o distan╚Ť─â de 6,5 km;
  • extinderea ╚Öi modernizarea re╚Ťelei de ap─â potabil─â cu 2,3 km;
  • extinderea ╚Öi modernizarea re╚Ťelei de canalizare menajer─â cu 2 km;
  • extinderea re╚Ťelei de canalizare pluvial─â cu 4,3 km;
  • amenajarea trotuarelor pe aproximativ 11 mii mp;
  • amenajarea a peste 13 mii mp de spa╚Ťii verzi;
  • construirea/amenajarea a 108 locuri de parcare.

Despre Proiect:

Proiectul este finan╚Ťat prin POR 2014-2020, Axa prioritar─â. 7– Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil─â a turismului, Prioritate de investi╚Ťii 7.1 – Sprijinirea unei cre╚Öteri favorabile ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, prin dezvoltarea poten╚Ťialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care s─â includ─â reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum ╚Öi sporirea accesibilit─â╚Ťii ╚Öi dezvoltarea resurselor naturale ╚Öi culturale specifice.

Despre Program:

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014 - 2020 are ca obiectiv general cre┼čterea competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â î┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare plus o ax─â de asisten┼ú─â tehnic─â, care au în total o alocare estimat─â de 8,2 miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,6 miliarde de euro – contribu┼úie na┼úional─â.