POR - Modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet

Joi, 22 Martie 2018

În data de 22.03.2018, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra╚Ťiei Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor ╚őn cadrul apelului de proiecte cu num─ârul POR/2017/4/4.1/1”.

Principalele modific─âri sunt ilustrate în documentul denumit Sinteza principalelor modific─ârilor la Ghidul solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor ╚őn cadrul apelului de proiecte cu num─ârul POR/2017/4/4.1/1 - Martie 2018 se refer─â, în principal, la urm─âtoarele aspecte:

  • Pentru dovedirea dreptului de proprietate public─â, se vor prezenta Hot─ârârea Guvernului SAU extrasul de carte funciar─â din care s─â rezulte intabularea, precum ╚Öi încheierea, cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intr─ârii în vigoare a contractului de finan╚Ťare.
  • Includerea posibilit─â┼úii încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea, între administra╚Ťiile bazinale de ap─â ┼či solicitan┼úii de finan┼úare reprezenta┼úi de UAT municipiul/ora┼čul/jude┼úul/comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucr─âri de construire pe albiile ┼či/sau pe malurile apelor;
  • Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activit─â┼úi complementare finan┼úabile prin Obiectivul specific 4.1, pân─â cel târziu la data ┼či ora de închidere a prezentului apel de proiecte;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnic─â ┼či financiar─â la 50 de puncte;

De asemenea, forma consolidat─â a „Ghidului Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor ╚őn cadrul apelului de proiecte cu num─ârul POR/2017/4/4.1/1” este publicat─â pe site-ul programului.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare. Alocarea estimat─â se ridic─â la 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â. Autoritatea de Management a programului func╚Ťioneaz─â la nivelul MDRAP.

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 finan╚Ťeaz─â proiecte care contribuie la obiectivul general de cre┼čtere a competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â î┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.