POR - Modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelurile de proiecte POR 3.1/B/1 - Cladiri publice

Marti, 28 Martie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ╚Öi POR/2016/3/3.1/B/1/Bucure╚Öti - Ilfov ce con┼úine condi┼úii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului, Axa prioritar─â 3 – Sprijinirea tranzi╚Ťiei c─âtre o economie cu emisii sc─âzute de carbon, Prioritatea de investi╚Ťii 3.1 – Sprijinirea eficien╚Ťei energetice, a gestion─ârii inteligente a energiei ╚Öi a utiliz─ârii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl─âdirile publice, ╚Öi în sectorul locuin╚Ťelor, Opera╚Ťiunea B – Cl─âdiri publice. Astfel, principalele prevederi se refer─â la:

´ü modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucr─âtoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectiv─â;

´ü includerea situa╚Ťiei în care nu se aplic─â mecanismul de selec╚Ťie ╚Öi contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitat─â a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoper─â alocarea regional─â. In acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractual─â pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, f─âr─â a mai aplica mecanismul etapizat de selec╚Ťie ╚Öi contractare, ceea ce elimin─â premisele competiti╚Ťionale în apelul respectiv;

´ü includerea men╚Ťiunii c─â pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplic─ârii mecanismului descris în ghidul specific ╚Öi încadrarea în alocarea regional─â a proiectului;

´ü actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare. Acesta a fost actualizat în conformitate cu modific─ârile legislative intervenite;

´ü includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de c─âtre entit─â┼úile de drept public în etapa precontractual─â în conformitate cu prevederile HG93/2016, prezentând „Fi┼ča proiectului finan┼úat/propus la finan┼úare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;

´ü actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat anex─â la cererea de finan╚Ťare.

Forma consolidat─â a Ghidului Specific este publicat─â pe site. Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din Ghidul Specific r─âmân neschimbate.