POR - Modificarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1

Joi, 23 Martie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condi┼úii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 - Axa prioritar─â 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil─â a turismului, Prioritatea de investi╚Ťii 7.1 - "Sprijinirea unei cre╚Öteri favorabile ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, prin dezvoltarea poten╚Ťialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care s─â includ─â reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum ╚Öi sporirea accesibilit─â╚Ťii ╚Öi dezvoltarea resurselor naturale ╚Öi culturale specifice". Astfel, principalele prevederi se refer─â la:

´ü modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucr─âtoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectiv─â;

´ü includerea situa╚Ťiei în care nu se aplic─â mecanismul de selec╚Ťie ╚Öi contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitat─â a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoper─â alocarea regional─â. În acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractual─â pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, f─âr─â a mai aplica mecanismul etapizat de selec╚Ťie ╚Öi contractare, ceea ce elimin─â premisele competi╚Ťionale în apelul respectiv;

´ü includerea men╚Ťiunii c─â pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplic─ârii mecanismului descris în ghidul specific ╚Öi încadrarea în alocarea regional─â a proiectului;

´ü eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) ╚Öi sanc╚Ťiunile aferente. Modificarea respectiv─â a fost inclus─â în forma de contract aprobat─â prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omis─â eliminarea prevederii din textul ghidului;

´ü actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare;

´ü actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finan┼úare;

´ü actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat anex─â la cererea de finan╚Ťare. Forma consolidat─â a ghidului specific este publicat─â pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din ghidul specific r─âmân neschimbate.