POR - Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea entitatilor de transfer tehnologic - in consultare publica

Luni, 15 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 15 mai 2017, spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic.

Eventualele observații asupra ghidului se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde potențialilor solicitanți ale căror solicitări implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul menționat este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată odată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.