POR - Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea entitatilor de transfer tehnologic - in consultare publica

Luni, 15 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat ast─âzi, 15 mai 2017, spre consultare public─â Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investi╚Ťii 1.1, Opera╚Ťiunea A - Sprijinirea entit─â╚Ťilor de transfer tehnologic.

Eventualele observa╚Ťii asupra ghidului se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, pân─â la data de 30.05.2017, ora 16.00. La acestea se va r─âspunde centralizat odat─â cu publicarea documentului aprobat sau odat─â cu o nou─â consultare public─â a documentului men╚Ťionat, dac─â va fi cazul.

Nu se va r─âspunde poten╚Ťialilor solicitan╚Ťi ale c─âror solicit─âri implic─â analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verific─âri numai pentru solicitan╚Ťii de finan╚Ťare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul men╚Ťionat este în curs de definitivare, urmând ca forma final─â a acestuia s─â fie publicat─â odat─â cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligent─â.