POR - Ghidul solicitantului 8.1.A "Ambulatorii" - in consultare publica

Vineri, 8 Decembrie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/7 REGIUNI ╚Öi POR/2017/8/8.1/8.1.A/ITI DD, Axa prioritar─â 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ┼či sociale, Prioritatea de investi╚Ťii 8.1 – Investi┼úii în infrastructurile sanitare ┼či sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel na┼úional, regional ┼či local, reducând inegalit─â┼úile în ceea ce prive┼čte starea de s─ân─âtate ┼či promovând incluziunea social─â prin îmbun─ât─â┼úirea accesului la serviciile sociale, culturale ╚Öi de recreere, precum ╚Öi trecerea de la serviciile institu╚Ťionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Cre╚Öterea accesibilit─â╚Ťii serviciilor de s─ân─âtate,comunitare ╚Öi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele s─ârace ╚Öi izolate, Opera╚Ťiunea A – Ambulatorii.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, în timp de 15 zile calendaristice de la data public─ârii, la adresa regio@mdrap.ro, pân─â la data de 22 decembrie 2017.

R─âspunsurile la eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri, se vor centraliza ╚Öi se vor publica concomitent cu ghidul specific în vederea lans─ârii apelurilor de proiecte.

Obiectivul specific 8.1 se adreseaz─â unit─â╚Ťilor administrativ teritoriale din cele ╚Öapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest ╚Öi Centru, precum ┼či a celor din cadrul ADI „ITI Delta Dun─ârii”, care au în administrare unit─â╚Ťi sanitare.

Valoarea total─â eligibil─â a Cererilor de finan┼úare, echivalent─â în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro ╚Öi de maximum de 2.300.000 euro

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.