POR - A fost aprobata versiunea finala a Ghidului specific POR/8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil copii

Luni, 29 Mai 2017

Versiunea final─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de s─ân─âtate ┼či sociale, Prioritatea de Investi╚Ťii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cre╚Öterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Opera┼úional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat─â ast─âzi, 29.05.2017, prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ╚Öi fondurilor europene ╚Öi va fi publicat─â în site-ul programului.

Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente P.O.R./8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de s─ân─âtate ┼či sociale, Prioritatea de Investi╚Ťii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cre╚Öterea gradului de acoperire cu servicii sociale, con╚Ťine informa╚Ťiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul electronic - aplica╚Ťia MY SMIS.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de aproximativ o lun─â de la data public─ârii Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 3.07.2017, ora 12.00. Cererile de finan╚Ťare vor putea fi transmise pân─â la data de 3.01.2018, ora 12.00.

Apelul este de tip necompetitiv, bazat pe lista de proiecte elaborat─â de Autoritatea Na┼úional─â pentru Protec┼úia Drepturilor Copilului ┼či Adop┼úie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.