POR 5.2 - lansare apeluri de proiecte

Miercuri, 15 Martie 2017

Versiunea final─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 (aferent celor 7 regiuni de dezvoltare ┼či aferent regiunii BI), Axa prioritar─â 5 - Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi╚Ťii 5.2 Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului - a fost aprobat─â ast─âzi, martie 2017, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ┼či fondurilor europene ╚Öi va fi publicat─â pe site-ul programului.

Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2, Axa prioritar─â 5 - Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi╚Ťii 5.2 Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului, con╚Ťine informa╚Ťiile specifice Axei prioritare 5 a POR 2014-2020 necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR 2017/5/5.2/2(BI/7 regiuni de dezvoltare), despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selec╚Ťie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul integrat de management - aplica╚Ťia MY SMIS.

Astfel, începând cu data de 15.03.2017, se deschid apelurile nr. POR 2017/5/5.2/2/BI aferent regiunii BI ┼či POR 2017/5/5.2/2/Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare, ce se vor încheia în data de 15.11.2017.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de o lun─â de la data deschiderii apelurilor astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.04.2017.

Preciz─âm c─â finan╚Ťarea proiectelor se va face respectând principiul competitivit─â┼úii în ordinea punctajului ob┼úinut doar dup─â parcurgerea tuturor etapelor de selec╚Ťie din primul apel POR 2016/5/5.2/1 ╚Öi în limita sumelor ce r─âmân disponibile. Proiectele depuse în cadrul apelurilor nr POR 2017/5/5.2/2/BI aferent regiunii BI ┼či POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare se vor finan╚Ťa numai dac─â proiectele depuse în primul apel nu utilizeaz─â integral alocarea precizat─â în ghidul specific apelului.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condi┼úii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.