POR 5.2 ITI Delta Dunarii - a fost aprobata versiunea finala a Ghidului specific

Luni, 13 Martie 2017

Versiunea final─â a Ghidului Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1, Axa prioritar─â 5 - Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultura, Prioritatea de investi╚Ťii 5.2 - Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului" a fost aprobat─â ast─âzi, 13 martie 2017, prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regionale, administra╚Ťiei publice ┼či fondurilor europene ┼či a ministrului delegat pentru fonduri europene ╚Öi este publicat─â în site-ul programului.

Ghidul Solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1, Axa prioritar─â 5 - Imbun─ât─â┼úirea mediului urban ┼či conservarea, protec┼úia ┼či valorificarea durabil─â a patrimoniului cultural, Prioritatea de investi╚Ťii 5.2 Realizarea de ac╚Ťiuni destinate îmbun─ât─â╚Ťirii mediului urban, revitaliz─ârii ora╚Öelor, regener─ârii ╚Öi decontamin─ârii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu─ârii aerului ╚Öi promov─ârii m─âsurilor de reducere a zgomotului, con╚Ťine informa╚Ťiile specifice Axei prioritare 5 a POR 2014-2020 necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR 2017/5/5.2/1/ITI, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare ╚Öi de depunere a cererii de finan╚Ťare, condi╚Ťii de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selec╚Ťie, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instruc╚Ťiuni de completare a Cererii de finan╚Ťare de c─âtre solicitan╚Ťi.

Depunerea cererilor de finan╚Ťare se face utilizând sistemul integrat de management -aplica╚Ťia MY SMIS.

Astfel, începând cu data de 14 martie 2017, se deschide apelul nr. POR 2017/5/5.2/ITI/1, ce se va încheia în data de 14 noiembrie 2017.

Pentru preg─âtirea proiectelor este prev─âzut─â o perioad─â de dou─â luni de la data deschiderii apelului astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14 mai 2017.

Preciz─âm c─â finan╚Ťarea proiectelor se va face respectând ordinea punctajului ob┼úinut doar dup─â parcurgerea tuturor etapelor de selec╚Ťie în limita sumelor disponibile.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condi┼úii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.