POR 2.2 - Ghidul solicitantului pentru IMM-uri a fost revizuit

Miercuri, 15 Martie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului - Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritar─â 2 - Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, Prioritatea de investi┼úii 2.2 - Sprijinirea cre─ârii ╚Öi extinderea capacit─â╚Ťilor avansate de produc╚Ťie ╚Öi dezvoltarea serviciilor.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modific─ârile aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017), în ceea ce prive╚Öte:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finan╚Ťare
  • Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciar─â cu înscrierea definitiv─â a dreptului de proprietate, în etapa precontractual─â.

În cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza ╚Öi previziunea financiar─â, la foaia de lucru ”1B - Contul de profit ╚Öi pierdere” – linia 6 ”Cifra de afaceri neta” ┼či linia 18 ”Venituri din exploatare – total” a fost corectat─â formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru ”1C - Analiza financiar─â extins─â” – linia 20 ”Capital propriu”, a fost corectat─â referin╚Ťa la Bilan╚Ťul contabil.

Totodat─â se include excep┼úia depunerii cererii de finan┼úare prin împuternicit special în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cet─â┼úean str─âin nerezident.

Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din ghidul specific r─âmân neschimbate.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional - POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.