POIM - Ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile

Miercuri, 12 Aprilie 2017

Societ─â╚Ťile care î╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea în sectorul producerii de energie electric─â ╚Öi termic─â ╚Öi unit─â╚Ťile administrativ-teritoriale/asocia╚Ťiile de dezvoltare intracomunitar─â care produc energie electric─â din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Potrivit unei Hot─ârâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: cre╚Öterea resurselor de energie din surse de energie mai pu╚Ťin exploatate, cre╚Öterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primar─â, precum ╚Öi reducerea emisiilor de carbon în atmosfer─â prin înlocuirea unei p─âr╚Ťi din cantitatea de combustibili fosili consuma╚Ťi în fiecare an- c─ârbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urm─âre╚Öte cre╚Öterea cu 60 MW a capacit─â╚Ťii instalate de producere a energiei electrice ╚Öi energiei termice din biomas─â, biogaz ╚Öi geotermal.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezint─â fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regional─â ╚Öi 15% fonduri de cofinan╚Ťare public─â, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene ╚Öi de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investi╚Ťii nu poate dep─â╚Öi 15 milioane euro, iar num─ârul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40.

Prezenta schem─â se aplic─â pân─â la 31.12.2020.

Schema de ajutor de stat se adreseaz─â întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderi, inclusiv întreprinderi nou înfiin┼úate, ale c─âror conturi nu au fost aprobate, care au înscris─â în Statutul societ─â┼úii activitatea privind producerea de energie electric─â/termic─â, corespunz─âtoare Diviziunii 35: „Produc┼úia ╚Öi furnizarea de energie electric─â ┼či termic─â, gaze, ap─â cald─â ┼či aer condi╚Ťionat” din codurile CAEN ╚Öi unit─â┼úilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asocia┼úiilor de dezvoltare intercomunitar─â.

Prin sprijinul acordat se finan╚Ťeaz─â urm─âtoarele tipuri de investi╚Ťii:

  • realizarea ┼či/sau modernizarea capacit─â┼úilor de produc┼úie a energiei electrice ╚Öi/sau termice din biomas─â ┼či biogaz;
  • realizarea ┼či/sau modernizarea capacit─â┼úilor de produc┼úie a energiei termice din ap─â geotermal─â.

Prezenta schem─â de ajutor de stat a fost elaborat─â în conformitate cu Programul Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare 2014-2020 ╚Öi contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglement─ârile comunitare ╚Öi na╚Ťionale, precum ╚Öi ale strategiilor ╚Öi politicilor na╚Ťionale.

Informa╚Ťii suplimentare:

În prezent, produc╚Ťia total─â de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Poten╚Ťialul tehnic r─âmas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele propor╚Ťii: biomas─â ╚Öi biogaz-47%, energie solar─â- 19%, energie eolian─â- 19%, energie hidroelectric─â-14%, energie geotermal─â- 2%.

Sursa: Comunicat Guvern