POCU - Lista intermediara a cererilor de finantare aprobate In cadrul apelurilor 18/4/4.1 si 20/4/4.2

Vineri, 12 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte:

POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”;

• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”.

Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare:

• 30 de cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte POCU/18/4/4.1, respectiv

• 25 de cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

În cursul zilei de 12 mai 2017, atât solicitanții cererilor de finanţare admise, cât și solicitanții cererilor de finanțare respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014.

Solicitanții care nu au primit până la sfârșitul zilei de 12 mai 2017 "Notificarea privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare" sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS2014 în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.