POCU - in consultare publica ghidurile pentru Romania profesionala - intreprinderi competitive si Romania profesionala - resurse umane competitive

Vineri, 26 Mai 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice ”România profesională – Întreprinderi competitive” și ”România profesională – Resurse umane competitive”.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 06.06.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.

Ghidurile menționate sunt aferente Obiectivului specific: 3.8: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI