POCU - Ghidul Solicitantului pentru "Inovare prin formare" in consultare publica

Joi, 14 Septembrie 2017

Autoritate de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene public─â în consultare Ghidul Solicitantului Condi┼úii Specifice „Inovare prin formare" aferent obiectivului specific 3.12, Îmbun─ât─â╚Ťirea nivelului de cuno╚Ötin╚Ťe/competen╚Ťe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC ┼či SNCDI ale angaja╚Ťilor.

Tipurile de activit─â╚Ťi eligibile care vor fi finan╚Ťate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizeaz─â angaja╚Ťii din sectoarele economice cu poten╚Ťial competitiv identificate conform SNC ┼či din domeniile de specializare inteligent─â conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesional─â la locul de munc─â, contribuind la intarirea capacit─â┼úii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.

Propunerile pentru îmbun─ât─â╚Ťirea documentelor mai sus men┼úionate pot fi trimise la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro. pân─â la data de 27.09.2017.