POCU - Contracte de finantare de peste 1 miliard de lei pentru cresterea locurilor de munca si reducerea saraciei

Vineri, 22 Septembrie 2017

Ministrul delegat pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb, a semnat contracte de finan╚Ťare ce vor fi implementate în actuala perioad─â de programare, prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în valoare de peste 1 miliard de lei.

Cele peste 100 proiecte semnate pân─â în prezent vizeaz─â:

- reducerea num─ârului de persoane aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â din comunit─â╚Ťile marginalizate;

- sprijin preg─âtitor pentru reducerea num─ârului de persoane aflate în risc de s─âr─âcie ╚Öi excluziune social─â din comunit─â╚Ťile marginalizate din ora╚Öele cu peste 20.000 de locuitori, în contextul mecanismului de DLRC (dezvoltare local─â plasat─â sub responsabilitatea comunit─â╚Ťii);

- cre╚Öterea ocup─ârii, prin sus╚Ťinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urban─â (apelul Diaspora Start-up), respectiv dezvoltarea întreprinderilor de economie social─â.

Sunt finan╚Ťate ac╚Ťiuni care urm─âresc, printre altele: acordarea unor pachete integrate (servicii de sprijin pentru ante-╚Öcolari ╚Öi pre╚Öcolari, ╚Öcoal─â dup─â ╚Öcoal─â, a doua ╚Öans─â) pentru cre╚Öterea accesului ╚Öi particip─ârii la educa╚Ťie, sprijin pentru accesul ╚Öi/sau men╚Ťinerea pe pia╚Ťa muncii (ucenicie, stagii pentru absolven╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior, sprijin pentru g─âsirea unui loc de munc─â), sus╚Ťinerea antreprenoriatului în cadrul comunit─â╚Ťii (inclusiv a ocup─ârii pe cont propriu - prin sprijin, acordarea de micro-granturi), furnizarea de servicii medico-sociale (inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate), îmbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile, asisten╚Ť─â juridic─â ╚Ö.a.

Alte tipuri de proiecte vizeaz─â înfiin╚Ťarea Grupurilor de Ac╚Ťiune Local─â ╚Öi elaborarea Strategiei de Dezvoltare Local─â, respectiv ac╚Ťiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale: implementarea unor programe de formare antreprenorial─â, implementarea de planuri de afaceri finan╚Ťate din fonduri europene, monitorizarea func╚Ťion─ârii ╚Öi dezvolt─ârii afacerilor, sus╚Ťinerea dezvolt─ârii întreprinderilor de economie social─â.

„Acceler─âm ritmul de contractare, astfel încât s─â înceap─â implementarea efectiv─â a proiectelor, care va avea ca rezultate directe cre╚Öterea locurilor de munc─â ╚Öi sporirea nivelului de trai pentru cei afla╚Ťi în risc de s─âr─âcie – dou─â dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare”, a declarat ministrul delegat pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb.

Despre Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020:

Programul Opera╚Ťional Capital Uman 2014-2020 are o alocare total─â de 4,326 de miliarde de euro. Programul stabile╚Öte priorit─â╚Ťile de investi╚Ťii, obiectivele specifice ╚Öi ac╚Ťiunile asumate de c─âtre România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investi╚Ťiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007ÔÇÉ2013 ╚Öi contribuind la reducerea disparit─â╚Ťilor de dezvoltare economic─â ╚Öi social─â dintre România ╚Öi statele membre ale UE.