POCA: Ghidul solicitantului nr. IP9/2017, in consultare publica pana la 31 martie

Miercuri, 22 Martie 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA), lanseaz─â, spre consultare public─â, Ghidul solicitantului IP9/2017, împreun─â cu anexele acestuia. Ghidul a fost elaborat pentru Obiectivul Specific 2.3: Asigurarea unei transparen╚Ťe ╚Öi integrit─â╚Ťi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbun─ât─â╚Ťirii accesului ╚Öi a calit─â╚Ťii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

P─âr╚Ťile interesate sunt invitate s─â se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile ╚Öi contribu╚Ťiile la îmbun─ât─â╚Ťirea acestor documente sunt a╚Öteptate, în formatul pus la dispozi╚Ťie de AM POCA, pân─â la data de 31 martie 2017.

Cererea de proiecte IP9/2017 (MySMIS: POCA/131/2/3) - Calitate, transparen╚Ť─â, etic─â ╚Öi integritate la nivelul sistemului judiciar are drept solicitan╚Ťi eligibili: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Na╚Ťional al Magistraturii, ╚ścoala Na╚Ťional─â de Grefieri, Ministerul Public, Ministerul Justi╚Ťiei, Oficiul Na╚Ťional al Registrului Comer╚Ťului, Înalta Curte de Casa╚Ťie ╚Öi Justi╚Ťie.

Aceast─â cerere de proiecte are o alocare financiar─â eligibil─â orientativ─â de 245.000.000 lei. Proiectele finan╚Ťate vor contribui la rezultatele de program, ce vizeaz─â cuno╚Ötin╚Ťe profesionale ╚Öi abilit─â╚Ťi îmbun─ât─â╚Ťite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce prive╚Öte noile coduri juridice, precum ┼či un grad crescut de transparen╚Ť─â ╚Öi integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice”. Gestionat de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice, care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind, astfel, la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.