Noi reglementari privind emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire

Miercuri, 31 Mai 2017

Guvernul a aprobat în ┼čedin┼úa de ast─âzi, 31 mai, o Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â prin care se aduc clarific─âri referitoare la competen┼úa de emitere a certificatelor de urbanism ┼či a autoriza┼úiilor de construire la nivelul autorit─â┼úilor administra┼úiilor publice locale ale municipiului Bucure┼čti. Practic, prin acest act normativ, se modific─â art. 4 alin.(1) lit. c) ╚Öi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii.

Potrivit modific─ârii propuse, certificatele de urbanism ┼či autoriza┼úiile de construire vor fi emise de:

1. primarul general al municipiului Bucure┼čti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucure┼čti, pentru:

a) executarea lucr─ârilor de construc┼úii pentru investi┼úii ce se realizeaz─â pe terenuri care dep─â┼česc limita administrativ-teritorial─â a unui sector ┼či/sau care se realizeaz─â în extravilan;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la:

· cl─âdiri, construc┼úii sau p─âr╚Ťi din construc┼úii împreun─â cu instala┼úiile, componentele artistice, parte integrant─â din acestea, împreun─â cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum ╚Öi alte construc╚Ťii, identificate în cadrul aceluia╚Öi imobil, clasate individual ca monument potrivit legii 422/2001;

· imobile teren ╚Öi/sau construc╚Ťii, identificate prin num─âr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii;

· cl─âdiri cu valoare arhitectural─â sau istoric─â deosebit─â, stabilite prin documenta╚Ťii de urbanism aprobate;

· imobile teren ╚Öi/sau construc╚Ťii, identificate prin num─âr cadastral, cuprinse în parcel─ârile incluse în Lista monumentelor istorice.

c) lucr─âri de modernizare, reabilitare, extindere de re┼úele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa┼ú─â, de transport ┼či distribu┼úie pentru: ap─â/canal, gaze, electrice, termoficare, comunica┼úii-inclusiv fibr─â optic─â, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure┼čti, precum ┼či lucr─âri de modernizare ┼či/sau reabilitare de str─âzi, care sunt în administrarea Consiliului General al municipiului Bucure┼čti.

2. primarii sectoarelor municipiului Bucure┼čti, pentru lucr─ârile care se execut─â în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excep┼úia celor emise de primarul general, inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor ╚Öi siturilor, bran┼čamente ┼či racorduri aferente re┼úelelor edilitare.

* * *

Aceste modific─âri erau necesare întrucât s-a constatat c─â se manifesta un blocaj func╚Ťional la nivelul autorit─â╚Ťilor administra┼úiilor publice locale ale municipiului Bucure╚Öti în privin╚Ťa emiterii certificatelor de urbanism ╚Öi autoriza╚Ťiilor de construire pentru imobilele situate în zonele de protec╚Ťie a monumentelor ╚Öi în perimetrele siturilor arheologice clasate ca monument istoric, pentru 85% din suprafa╚Ťa Capitalei. Aceast─â situa┼úie era cauzat─â de prevederile ambigue pe care le con┼úine Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în ceea ce prive┼čte delimitarea zonelor de protec┼úie a monumentelor (delimitarea realizat─â prin considerarea unei raze de 100 m de jur-împrejurul monumentului istoric, f─âr─â o delimitare topografic─â clar─â); conform aceleia┼či legi, siturile arheologice clasate ca monument istoric nu sunt delimitate topografic, nefiind clar─â nici amplasarea acestora ╚Öi, implicit, nici zona de protec╚Ťie. Astfel, au existat situa╚Ťii în care autoriza╚Ťii de construire pentru imobile considerate ca pozi╚Ťionate în suprafa╚Ťa de protec╚Ťie generat─â de „raza de 100 m de jur-împrejurul monumentului istoric” au fost contestate în instan╚Ť─â ╚Öi chiar anulate, în baza unor expertize topografice care au determinat situarea imobilelor la o distan╚Ť─â diferit─â fa╚Ť─â de monumentul istoric decât cea apreciat─â de autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale, instan╚Ťa considerând c─â autoriza╚Ťia a fost emis─â f─âr─â competen╚Ť─â. În aceast─â situa┼úie, emiterea de autoriza╚Ťii de construire f─âr─â competen╚Ť─â au creat o insecuritate juridic─â a investi╚Ťiilor, fapt care a condus la refuzul autorit─â╚Ťilor de a mai emite aceste acte administrative. Ca urmare, s-au generat întârzieri în absorb╚Ťia de fonduri europene ╚Öi pierderi la bugetele locale, nemaifiind încasate taxele de autorizare ╚Öi nemaifiind promovate investi╚Ťii care s─â genereze locuri de munc─â ╚Öi venituri bugetare.