Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014 - 2020

Vineri, 14 Aprilie 2017

În data de 13.04.2017, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce con┼úine condi┼úii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, principalele modific─âri prev─âd:

´ü Modificarea prevederilor ghidului cu privire la preponderenta procesului competitiv al apelurilor lansate in cadrul POR 2014-2020

´ü Actualizarea tipurilor de apel ce pot fi lansate in conformitate cu tipurile de apel permise de sistemul electronic MYSMIS, respectiv apeluri de proiecte competitive cu termen limit─â de depunere sau apeluri necompetitive cu depunere continu─â/la termen.

´ü Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, avand in vedere principiul contract─ârii la faza de studiu de fezabilitate, existand imposibilitatea obtinerii respectivelor documente pentru proiectele la faza de studiu de fezabilitate (aviz/acord ISC, Aviz Natura 2000, Decizia final─â emis─â de autoritatea competent─â privind evaluarea impactului asupra mediului). Precizam c─â in cadrul contractului de finan╚Ťare este inclus─â obliga╚Ťia beneficiarului de a ob┼úinerea tuturor avizelor/autoriza┼úiilor/ acredit─ârilor/ licen┼úelor/etc. necesare pentru realizarea activit─â┼úilor prev─âzute în proiectului, precum ┼či pentru desf─â┼čurarea în condi┼úii legale a activit─â┼úii sale.

´ü Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesar─â actualizarea/emiterea Hot─ârârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente propriet─â╚Ťii publice ╚Öi respectiv pentru ob╚Ťinerea autoriza╚Ťiei de construire. Acestea documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notific─ârii privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie s─â demonstreze faptul c─â au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/actualizarea respectivelor hot─ârâri cel târziu in termenul prev─âzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.

´ü Actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice POR

´ü Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finan╚Ťare în conformitate cu cele de mai sus.Modific─ârile de mai sus se vor avea în vedere pentru apelurile care urmeaz─â a fi lansate în cadrul POR 2014-2020. Pentru apelurile lansate înainte de data public─ârii prezentului ordin, modific─ârile se aplic─â pentru proiectele pentru care nu a fost demarat─â etapa de contractare. Etapa respectiv─â se consider─â a fi demarat─â ulterior finaliz─ârii termenului de 30 de zile de transmitere a documentelor din cadrul etapei de precontractare. Forma consolidat─â a Ghidului General este publicat─â pe site-ul inforegio. Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din Ghidul General r─âmân neschimbate.