MDRAPFE a lansat in consultare 3 contracte-standard de achizitie publica pentru obiective de investitii

Luni, 29 Mai 2017

Trei modele de contracte de achizi┼úie public─â, pentru investi┼úii finan┼úate din fonduri publice, se afl─â în consultare public─â pân─â la data de 8 iunie a.c., pe site-ul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE). Este vorba despre un proiect de hot─ârâre de Guvern, care prive╚Öte condi┼úiile contractuale generale ┼či specifice pentru proiectare, pentru execu┼úie, respectiv pentru proiectare ╚Öi execu┼úie.

Cei interesa╚Ťi au posibilitatea de a transmite propuneri în scris, pe e-mail, la adresa iulia.matei@mdrap.ro, prin po╚Öt─â (Bd. Libert─â┼úii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucure┼čti – Direc┼úia General─â Juridic─â, Rela┼úia cu Parlamentul ┼či Afaceri Europene), sau pe fax, la num─ârul 0372.114.569.

Dup─â aprobarea lor, versiunea final─â pentru aceste tipuri de contracte ar urma s─â fie utilizat─â atât în cadrul investi╚Ťiilor finan╚Ťate din fonduri publice na╚Ťionale, cât ╚Öi din fonduri europene.

Utilizarea la nivel na╚Ťional a unor modele-tip de contract are beneficiul c─â va conduce la o practic─â unitar─â în domeniul investi╚Ťiilor pentru toate autorit─â╚Ťile contractante. Un alt avantaj este acela c─â va asigura lucr─âri de bun─â calitate pentru sectorul public. Astfel, se pune baza pentru a implementa lucr─âri publice în bune condi┼úii, prin eliminarea acelor forme de contract cu deficien╚Ťe, neclare sau incomplete, care ar genera dificult─â┼úi în derularea contractelor, incertitudine contractual─â ┼či legal─â, blocaje ┼či întârzieri. Totodat─â, se asigur─â competi┼úia efectiv─â în etapa de achizi╚Ťie, prin evitarea acelor tipuri de condi┼úii contractuale dezechilibrate, care descurajeaz─â antreprenorii serio┼či s─â participe la licita┼úii. Tot ast─âzi, 29 mai a.c., proiectul de act normativ a fost trimis spre consultare structurilor asociative reprezentative ale administra╚Ťiei publice. Etapa de consultare are ca obiectiv colectarea propunerilor pentru o eventual─â îmbun─ât─â╚Ťire a proiectului de act normativ.

* * *

Contractele au fost elaborate cu participarea institu╚Ťiilor care au atribu╚Ťii în coordonarea investi╚Ťiilor publice, ╚Ťinându-se cont de bunele practici dobândite în materia lucr─ârilor finan╚Ťate atât din fonduri publice na╚Ťionale, cât ╚Öi europene.

Standardizarea contractelor a constituit, în ultimii ani, una dintre cerin╚Ťele formulate de reprezentan┼úii beneficiarilor, constructorilor, consultan┼úilor ┼či de asocia┼úiile profesionale cu reprezentativitate na┼úional─â ┼či interna┼úional─â, în special pentru proiectele cu finan╚Ťare european─â ╚Öi în cazul investi╚Ťiilor semnificative.

Cerin╚Ťa are în vedere faptul c─â un contract standard poate con╚Ťine cele mai bune practici la nivel interna┼úional ┼či cele mai bune modele de împ─âr┼úire a riscurilor pentru ob┼úinerea celor mai mici costuri pe proiect pe termen lung. M─âsura este prev─âzut─â atât în Strategia Na╚Ťional─â în domeniul Achizi╚Ťiilor Publice (document elaborat, negociat, definitivat ╚Öi agreat la nivelul administra╚Ťiei publice centrale, împreun─â cu Comisia European─â, ╚Öi aprobat prin HG nr. 901/2015), cât ╚Öi în Legea nr. 98/2016 privind achizi┼úiile publice.