MDRAP, prin CNI, va reabilita sediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Luni, 16 Iulie 2018

În cadrul ╚Öedin╚Ťei de Guvern din 12 iulie, au fost aproba┼úi indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea termic─â ╚Öi modernizarea corpului C1 al sediului Inspectoratului General pentru Situa╚Ťii de Urgen╚Ť─â (IGSU) din str. Dumitrache Banu nr. 46, sector 2, Bucure╚Öti.

Valoarea estimat─â a investi╚Ťiei este de 51,02 milioane de lei, iar finan╚Ťarea va fi asigurat─â, în condi╚Ťiile legii, de c─âtre Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (prin Compania Na╚Ťional─â de Investi╚Ťii, în cadrul Programului Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public sau Social) ╚Öi Ministerul Afacerilor Interne (prin IGSU), din fonduri alocate anual cu aceast─â destina╚Ťie, conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2018.

Cl─âdirea IGSU a fost construit─â în anul 1968, cu regim de în─âl╚Ťime de S+P+7E+etaj par╚Ťial, accesul în cl─âdire realizându-se prin corpul C. Cl─âdirea este încadrat─â în clasa de risc seismic II, iar lucr─ârile care vor fi realizate vizeaz─â sporirea rezisten╚Ťei, rigidit─â╚Ťii ╚Öi ductilit─â╚Ťii elementelor structurale, rezultând o asigurare corespunz─âtoare la ac╚Ťiunile seismice. În urma finaliz─ârii raportului de expertiz─â tehnic─â ╚Öi a studiului de prefezabilitate, s-a optat pentru realizarea consolid─ârii ╚Öi moderniz─ârii Corpului C, în detrimentul demol─ârii ╚Öi reconstruirii. Astfel, principalele lucr─âri vizeaz─â, în principal: consolidarea structurii funda╚Ťiilor, suprabeton─âri armate pentru sporirea rigidit─â╚Ťii plan╚Öeelor, consolidarea sc─ârilor, refacerea hidroizola╚Ťiilor, detaliilor arhitecturale ┼či a instala╚Ťiilor, precum ┼či termoizolarea cl─âdirii.

În urma emiterii Hot─ârârii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, va putea fi demarat─â, în perioada urm─âtoare, procedura de achizi╚Ťie public─â pentru proiectarea ╚Öi execu╚Ťia lucr─ârilor.

* * *

Prin Programul Na╚Ťional de Construc╚Ťii de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizeaz─â obiective de investi╚Ťii cuprinse în zece subprograme, care vizeaz─â construirea, reabilitarea sau modernizarea de: s─âli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, a╚Öez─âminte culturale, institu╚Ťii de înv─â╚Ť─âmânt superior de stat, s─âli de cinematograf, lucr─âri în prim─â urgen╚Ť─â, unit─â╚Ťi sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizeaz─â ╚Öi alte tipuri de obiective de investi╚Ťii, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, precum pie╚Ťe agroalimentare, centre sociale, centre multifunc╚Ťionale etc., dar ╚Öi obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justi╚Ťiei (reabilit─âri, consolid─âri, moderniz─âri de sedii de tribunale, cur╚Ťi de apel sau parchete).