Masuri pentru deblocarea unor posturi vacante in MAI si MDRAPFE

Vineri, 6 Octombrie 2017

Guvernul a aprobat joi, 5 octombrie a.c.,, prin dou─â Memorandumuri, deblocarea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene ╚Öi din cadrul unor institu╚Ťii publice ╚Öi organe de specialitate ale administra╚Ťiei publice centrale aflate în subordinea M.D.R.A.P.F.E., în vederea ocup─ârii lor prin concurs.

În cazul ambelor ministere, ocuparea posturilor se va face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu aceast─â destina╚Ťie în bugetele aferente.

În cazul Ministerului Afacerilor Interne este vorba despre 616 func╚Ťii de conducere pentru care a fost dispus─â prelungirea împuternicirii, dintre cele 1.275 func╚Ťii de conducere ale c─âror atribu╚Ťii sunt exercitate cu caracter temporar, prin împuternicire, dup─â caz, de c─âtre poli╚Ťi╚Öti ╚Öi cadre militare. Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli╚Ťistului ╚Öi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ambele cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, împuternicirea poate fi dispus─â pentru o perioad─â de pân─â la 6 luni, iar prelungirea împuternicirii poate fi dispus─â, pentru înc─â maximum 6 luni, perioad─â în care este obligatorie organizarea ┼či desf─â┼čurarea concursului pentru ocuparea postului vacant. Astfel, perioada maxim─â pentru care poate fi dispus─â împuternicirea aceleia┼či persoane este de un an, iar în situa┼úia în care respectivul post vacant nu se ocup─â prin una din modalit─â┼úile prev─âzute de lege, este necesar─â împuternicirea unei alte persoane. Acest aspect are consecin┼úe atât asupra asigur─ârii continuit─â┼úii actului managerial de c─âtre persoane care de┼úin cuno┼čtin┼úele necesare ┼či au dobândit experin┼ú─â în respectivul domeniu, cât ┼či asupra stabilit─â┼úii la locul de munc─â.

În contextul deficitului major de personal generat de ie╚Öirile din sistem ca urmare a acces─ârii dreptului la pensie de c─âtre poli╚Ťi╚Öti ╚Öi cadrele militare în activitate sau a modific─ârii/încet─ârii raporturilor de serviciu ale titularilor acestora, deblocarea acestor posturi a fost aprobat─â prin Memorandum, având în vedere c─â posturile respective nu fac obiectul excep╚Ťiilor prev─âzute în Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 3/2017 privind unele m─âsuri pentru administra╚Ťia public─â central─â, care suspend─â, pân─â la data de 31 decembrie 2017, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Printr-un alt Memorandum, Guvernul a aprobat posturile vacante sau temporar vacante care urmeaz─â s─â fie ocupate prin concurs sau examen din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, Inspectoratului de Stat în Construc╚Ťii, Institutului Na╚Ťional de Administra╚Ťie, Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â, precum ╚Öi din cadrul institu╚Ťiilor publice cu personalitate juridic─â ale Agen╚Ťiei.

Decizia a fost luat─â pentru utilizarea eficient─â a resurselor umane disponibile ╚Öi cu expertiz─â în domeniile specifice acestor institu╚Ťii, în scopul atingerii obiectivelor asumate pentru fiecare domeniu prin Programul de Guvernare.

Concret, este vorba despre func╚Ťii de conducere ╚Öi de execu╚Ťie repartizate dup─â cum urmeaz─â: 80 de posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene, 6 posturi din Inspectoratul de Stat pentru Construc╚Ťii, 25 de posturi din Institutul Na╚Ťional de Administra╚Ťie. Pentru Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â ╚Öi institu╚Ťiilor publice cu personalitate juridic─â ale Agen╚Ťiei, Memorandumul prevede ocuparea, la nivel central ╚Öi teritorial, a unui num─âr de 104 posturi subven╚Ťionate de la bugetul statului ╚Öi alte 75 finan╚Ťate din venituri proprii.

Sursa: Comunicat Guvern