Ghidul solicitantului pentru POR 2.2, privind dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in zona ITI Delta Dunarii, in consultare publica pana la 23 martie

Luni, 13 Martie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Regional (POR) a publicat în data de 13 martie 2017 spre consultare public─â, Ghidul Solicitantului. Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii”, Prioritatea de investi╚Ťii 2.2 – „Sprijinirea cre─ârii ╚Öi extinderea capacit─â╚Ťilor avansate de produc╚Ťie ╚Öi dezvoltarea serviciilor” - 2.2 ITI IMM, apel dedicat Investi┼úiilor Teritoriale Integrate Delta Dun─ârii.

Eventualele observa╚Ťii ╚Öi propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro pân─â la data de 23 martie 2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezint─â îmbun─ât─â╚Ťirea competitivit─â╚Ťii economice prin cre╚Öterea productivit─â╚Ťii muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Na╚Ťional─â pentru Competitivitate.

Prioritatea de investi╚Ťie 2.2 va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbun─ât─â╚Ťirea capacit─â╚Ťilor avansate de dezvoltare a produselor ╚Öi a serviciilor, în vederea cre╚Öterii competitivit─â╚Ťii economiilor regionale ╚Öi na╚Ťionale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de g─âsirea unui model optim de cre╚Ötere, atât în sensul trecerii în alt─â categorie de dimensiune, cât ╚Öi în sensul dezvolt─ârii activit─â╚Ťii desf─â╚Öurate, în scopul cre╚Öterii dimensiunii pie╚Ťei adresate (pia╚Ťa local─â s─â devin─â regional─â, na╚Ťional─â sau interna╚Ťional─â).

Valoarea finan╚Ť─ârii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro ╚Öi maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lans─ârii apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplic─â întregii valori a finan╚Ť─ârii nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât ╚Öi, dac─â este cazul, din ajutor de minimis.

Sunt eligibile numai proiectele implementate în zona Investi┼úiei Teritoriale Integrate Delta Dun─ârii.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.