Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 2.1.A - Microintreprinderi - Versiunea revizuita

Luni, 11 Iulie 2016

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuit─â a Ghidului solicitantului- Condi╚Ťii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritar─â 2 - Îmbun─ât─â┼úirea competitivit─â┼úii întreprinderilor mici ┼či mijlocii, Prioritatea de investi┼úii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploat─ârii economice a ideilor noi ╚Öi prin încurajarea cre─ârii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Revizuirea documentului a vizat:

Anexa 1.5.a – Macheta Analiza ╚Öi previziunea financiar─â, la ghidul specific, respectiv:

  • foaia de lucru ”1E-Intreprindere_in_dificultate” în care se verific─â încadrarea solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate, în scopul alinierii Metodologiei de verificare a încadr─ârii solicitan╚Ťilor în categoria ”întreprinderi în dificultate” la varianta aprobat─â la nivelul Ministerului Fondurilor Europene ╚Öi aplicabil─â tuturor autorit─â╚Ťilor de management.
  • unele formule de calcul din Macheta. Aspectele revizuite nu afecteaz─â în niciun fel rezultatele analizei financiare, ce fac obiectul condi╚Ťiilor de acordare a finan╚Ť─ârii în cadrul apelului de proiecte 2.1.A – Microîntreprinderi

- Foaia de lucru 1C - Analiza financiar─â extins─â – se includ ╚Öi Alte impozite în formula de calcul al indicatorului EBT

- Foaia de lucru 2A – Bugetul cererii de finan╚Ťare – corectarea formulei de calcul pentru Construc╚Ťii ╚Öi montaj (total neeligibil ╚Öi total general)

- Foaia de lucru 2B - Planul investi╚Ťional – eliminarea formulei de calcul automat al asisten┼úei financiare nerambursabile.

- Foaia de lucru 3A - Proiec╚Ťii financiare aferente proiectului de investi╚Ťie în perioada de implementare ╚Öi operare – pentru claritate, se elimin─â rândul Veniturile din subventii pentru investitii.

- Foaia de lucru 3A - Proiec╚Ťii financiare aferente proiectului de investi╚Ťie – la Activitatea de investi╚Ťii (liniile 129-131), se prevede posibilitatea complet─ârii de c─âtre solicitan╚Ťi a costurilor de înlocuire a echipamentelor cu durat─â de via╚Ť─â scurt─â.

- Foaia de lucru 3B - Rentabilitatea investi╚Ťiei – adaptarea tabelului în func╚Ťie de eligibilitatea TVA (i.e. nedeductibilitatea TVA, conform legisla╚Ťiei în vigoare)

- Foaia de lucru 4 - Proiec╚Ťii financiare la nivelul întreprinderii – pentru claritate, se elimin─â categoriile de venituri nemonetare ╚Öi elementele de cheltuieli si venituri extraordinare.

Anexa 1.1. – Declara╚Ťia de eligibilitate, pentru îndreptarea unei erori de tehnoredactare (încadrare în list─â) a unei prevederi din cuprinsul modelului standard al Declara╚Ťiei

Anexa 1.4 – Declara╚Ťia privind eligibilitatea TVA, pentru actualizare cu versiunea revizuit─â a Ghidului general.

Restul condi╚Ťiilor ╚Öi prevederilor din ghidul specific r─âmân neschimbate.

Perioada în care se pot depune proiecte a r─âmas neschimbat─â, respectiv 27.07.2016-27.01.2017.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional-POR 2014-2020 urmeaz─â POR 2007-2013 ╚Öi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), în perioada actual─â de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice ╚Öi a fost adoptat de Comisia European─â pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul s─âu general este cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice ╚Öi îmbun─ât─â┼úirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale comunit─â╚Ťilor locale ╚Öi regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ╚Öi serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â î╚Öi poat─â gestiona în mod eficient resursele ╚Öi s─â î╚Öi valorifice poten╚Ťialul de inovare ╚Öi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o ax─â de asisten╚Ť─â tehnic─â), care au în total o alocare estimat─â de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezint─â sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional─â (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribu╚Ťia na╚Ťional─â.