POCA - Ghidul solicitantului nr. CP1/2017 (B-IF) pentru regiunea mai dezvoltata (B-IF), in consultare publica pana pe 27 martie

Vineri, 17 Martie 2017

Ghidul solicitantului nr. CP 1/2017 pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) pentru regiunea mai dezvoltat─â (Bucure╚Öti-Ilfov) ╚Öi anexele acestuia sunt în consultare public─â pân─â pe 27 martie a.c.

Consultarea public─â a fost lansat─â de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (AM POCA) în cadrul Obiectivul Specific 2.2: Cre╚Öterea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii în cadrul autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice.

P─âr╚Ťile interesate sunt invitate s─â se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile ╚Öi contribu╚Ťiile la îmbun─ât─â╚Ťirea acestor documente sunt a╚Öteptate, în formatul pus la dispozi╚Ťie de AM POCA, pân─â la data de 27 martie 2017.

Cererea de proiecte CP 1/2017 pentru regiunea mai dezvoltat─â (B-IF) are drept solicitan╚Ťi eligibili unit─â┼úi administrativ-teritoriale (jude┼úe ┼či ora╚Öe organizate ca municipii: jude╚Ťul Ilfov ╚Öi municipiul Bucure╚Öti) ┼či subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (sectoarele municipiului Bucure┼čti).

Cererea de proiecte are o alocare financiar─â eligibil─â orientativ─â de 1.775.000 lei.

Proiectele finan╚Ťate vor contribui la rezultatele de program ce vizeaz─â: aplicarea unitar─â a normelor, mecanismelor ╚Öi procedurilor în materie de etic─â ╚Öi integritate în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice; grad crescut de implementare a m─âsurilor referitoare la prevenirea corup╚Ťiei ╚Öi a indicatorilor de evaluare în autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice; grad crescut de con╚Ötientizare a corup╚Ťiei atât în rândul cet─â╚Ťenilor, cât ╚Öi al personalului din administra╚Ťia public─â; îmbun─ât─â╚Ťirea cuno╚Ötin╚Ťelor ╚Öi a competen╚Ťelor personalului din autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice în ceea ce prive╚Öte prevenirea corup╚Ťiei.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinan┼úat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-„Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice”. Gestionat de MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezint─â continuarea Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finan╚Ťeaz─â proiecte ale administra╚Ťiei publice care urm─âresc crearea unei administra╚Ťii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, proceduri clare, simple ╚Öi predictibile de func╚Ťionare ╚Öi profesionalizarea func╚Ťionarilor publici, contribuind, astfel, la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.