Dolj, judetul cu cel mai mare numar de imobile incadastrate in anul 2018

Marti, 17 Iulie 2018

Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â (ANCPI), institu┼úie aflat─â în subordinea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, a înregistrat, prin Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015-2023 (PNCCF), peste 835.000 de imobile. Dintre acestea, aproximativ 180.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul na╚Ťional se deruleaz─â în toate jude╚Ťele ╚Ť─ârii, c─âr╚Ťile funciare fiind eliberate gratuit pentru cet─â╚Ťeni.

Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuit─â a tuturor propriet─â╚Ťilor imobiliare din România într-un registru unic ╚Öi se deruleaz─â la nivelul întregii localit─â┼úi sau la nivel de sector cadastral, prin lucr─âri contractate de c─âtre ANCPI/prim─ârii.

În acest an, pentru implementarea Programului na╚Ťional, ANCPI, prin oficiile teritoriale, a transmis prim─âriilor posibilitatea de a încheia contracte de finan╚Ťare a lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, suma alocat─â fiind majorat─â la 155.000 lei, comparativ cu 150.000 de lei, în 2017 ╚Öi 135.000 de lei, în 2016.

Ca urmare a acestui demers, în anul 2018, 2.273 de prim─ârii dintre cele 2.747 eligibile au solicitat finan╚Ťare, iar, pân─â în prezent, 1.531 dintre acestea au încheiat contracte de prest─âri servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate s─â execute lucr─âri de cadastru general.

În ceea ce prive╚Öte stadiul implement─ârii PNCCF, în prezent, dintre cele 3.181 de UAT- uri din România, 51 de comune din 19 jude╚Ťe sunt cadastrate în propor╚Ťie de 100%. De asemenea, au fost finalizate lucr─âri în 2.267 de sectoare cadastrale, din 720 de comune.

La aceast─â dat─â, sunt în derulare lucr─âri de înregistrare sistematic─â în peste 2.600 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale (UAT), care dep─â╚Öesc 4,5 milioane de imobile, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de ha. În anul 2018, cel mai mare num─âr de imobile a fost înregistrat în jude╚Ťul Dolj (peste 31.000 de imobile), urmat de jude╚Ťul Bihor (peste 19.000 de imobile) ╚Öi Teleorman (peste 17.000 de imobile).

Totodat─â, sunt în desf─â╚Öurare lucr─âri de cadastru general la nivelul întregii localit─â╚Ťi, în 182 de UAT-uri, precum ╚Öi în peste 24.000 de sectoare cadastrale, contractate de prim─ârii, pentru înregistrarea sistematic─â a terenurilor agricole, precum ╚Öi a imobilelor care fac obiectul proiectelor de infrastructur─â de interes na╚Ťional.

Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuit─â a tuturor imobilelor (terenuri, cl─âdiri ╚Öi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â, gestionat de ANCPI. Programul na╚Ťional este finan╚Ťat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar ╚Öi din fonduri externe nerambursabile, ob╚Ťinute prin Programul Opera╚Ťional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). De asemenea, în cadrul acestui proiect, o alt─â surs─â de finan╚Ťare poate fi bugetul local al prim─âriilor.

Mai multe informa╚Ťii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agen╚Ťiei Na╚Ťionale de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â.