Consultare privind coordonarea strategica a fondurilor europene

Joi, 19 Octombrie 2017

Informarea partenerilor sociali implica╚Ťi în coordonarea strategic─â a fondurilor europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii alocate României a fost obiectivul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP), desf─â╚Öurat─â sub coordonarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Atragerea fondurilor europene 2014-2020 continu─â s─â fie o prioritate a Guvernului ╚Öi a structurilor implicate în coordonarea ╚Öi gestionarea lor. Pân─â în acest moment, am finalizat desemnarea autorit─â╚Ťilor implicate ╚Öi nu mai avem niciun impediment pentru transmiterea declara╚Ťiilor de cheltuieli la Comisia European─â. Acum ne concentr─âm pe accelerarea lans─ârii de apeluri de proiecte ╚Öi pe sprijinirea beneficiarilor s─â le concretizeze pe cele deja aprobate. Ne baz─âm si noi foarte mult pe sprijinul beneficiarilor, pentru c─â ritmul în care ei implementeaz─â proiectele are ca rezultat direct atragerea fondurilor”, a subliniat secretarul de stat în MDRAPFE, Mihaela Toader.

Pe parcursul întâlnirii, reprezentan╚Ťii MDRAPFE au prezentat stadiul implement─ârii Acordului de Parteneriat ╚Öi o informare asupra pozi╚Ťiei României privind Politica de Coeziune post-2020.

De asemenea, cu sprijinul reprezentan╚Ťilor Ministerului Afacerilor Externe, au fost analizate implica╚Ťiile la nivel na╚Ťional ╚Öi european ale Brexit asupra României, subiect de mare actualitate în contextul noilor evolu╚Ťii globale.

La reuniune au luat parte membrii CCMAP, precum ╚Öi alte organiza╚Ťii din mediul economic, social ╚Öi din societatea civil─â, reprezentan╚Ťi ai Comisiei Europene ╚Öi conduc─âtorii Autorit─â╚Ťilor de Management ale programelor opera╚Ťionale 2014-2020.

Despre CCMAP

CCMAP este structura partenerial─â stabilit─â prin Acordul de Parteneriat pentru coordonarea strategic─â a fondurilor europene. CCMAP este format─â din 47 de institu╚Ťii ╚Öi organiza╚Ťii, dintre care 40% sunt organiza╚Ťii din mediul economic, social ┼či din societatea civil─â. Între acestea, se reg─âsesc organiza╚Ťii reprezentative pentru mediul de afaceri, protec╚Ťia mediului sau domeniul social, cât ╚Öi organiza╚Ťii reprezentative pentru interesele de la nivel local. Conform ROF, reprezentan┼úii CE ╚Öi ai altor organisme relevante particip─â la reuniuni în calitate de invita╚Ťi. Pân─â acum, au fost organizate 2 reuniuni ale CCMAP, care au vizat, printre altele, modul de func╚Ťionare a cadrului partenerial pentru managementul Acordului de Parteneriat, interven╚Ťiile prev─âzute de fiecare Program Opera╚Ťional ╚Öi complementarit─â╚Ťile dintre acestea, Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat, prezentarea primelor rezultate ale mecanismului de coordonare între programele finan╚Ťate din fondurile ESI în domeniile s─ân─âtate, educa╚Ťie ╚Öi incluziune social─â.