Buget de 442,35 de milioane de lei pentru cadastru - primariile au la dispozitie 45 de zile pentru accesarea fondurilor

Vineri, 9 Iunie 2017

Agen┼úia Na┼úional─â de Cadastru ┼či Publicitate Imobiliar─â (ANCPI) anun╚Ť─â c─â a început semnarea contractelor de finan╚Ťare pentru realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â pe sectoare cadastrale.

ANCPI a alocat, în anul 2017, 442.350.000 de lei din veniturile proprii, pentru finan╚Ťarea înregistr─ârii sistematice pe sectoare cadastrale, prin Programul Na╚Ťional de Cadastru ╚Öi Carte Funciar─â (PNCCF). Suma poate finan╚Ťa lucr─âri în 2.949 de unit─â╚Ťi administrativ-teritoriale rurale ╚Öi urbane.

Termenul limit─â pân─â la care unit─â╚Ťile administrativ teritoriale (UAT) eligibile pot accesa fondurile este de cel mult 45 de zile de la primirea în╚Ötiin╚Ť─ârii transmise de ANCPI în acest sens. Finan╚Ťarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â pe sectoare cadastrale din extravilan ╚Öi, prin excep╚Ťie, din intravilan se realizeaz─â în baza unui contract de finan╚Ťare încheiat de prim─ârie cu oficiul de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â (OCPI) pe raza jude╚Ťului în care se afl─â, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare. În╚Ötiin╚Ť─ârile au fost trimise de ANCPI prin oficiile teritoriale, conform Procedurii ┼či modalit─â┼úii de alocare a sumelor, publicat─â în Monitorul Oficial nr. 403/29.05.2017.

Fiecare UAT prime╚Öte, în acest an, 150.000 de lei pentru realizarea, în perioada 2017- 2019, a lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â pe sectoare cadastrale, fa╚Ť─â de 135.000 de lei, alocat în 2016.

Contractele de finan┼úare sunt multianuale (24 de luni), ceea ce înseamn─â c─â prim─âriile nu pierd finan╚Ťarea dac─â lucr─ârile de înregistrare sistematic─â nu sunt finalizate pân─â la sfâr╚Öitul anului 2017.

Sunt exceptate de la alocarea fondurilor destinate finan╚Ť─ârii prim─âriile care au demarat sau au în derulare lucr─âri de înregistrare sistematic─â la nivelul întregului UAT. Achizi╚Ťia serviciilor de înregistrare sistematic─â va fi realizat─â de fiecare prim─ârie în parte, prin organizarea procedurilor legale aplicabile. Ulterior, acestea vor încheia contracte de prest─âri servicii cu persoane fizice ┼či juridice autorizate s─â execute lucr─âri de cadastru.

Prim─âriile au obliga╚Ťia legal─â s─â selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructur─â de interes na┼úional ╚Öi terenuri agricole subven╚Ťionate de Agen╚Ťia de Pl─â╚Ťi ╚Öi Interven╚Ťie pentru Agricultur─â (APIA).

Pl─â╚Ťile c─âtre prim─ârii vor fi efectuate dup─â deschiderea c─âr╚Ťilor funciare aferente imobilelor recep╚Ťionate de c─âtre reprezentan┼úii oficiilor teritoriale. Documentele suport precum ╚Öi ghidul primarului sunt afi╚Öate pe pagina web a ANCPI .

Programul na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â se desf─â╚Öoar─â în perioada 2015-2023 ┼či are ca scop principal înregistrarea gratuit─â a imobilelor (terenuri cu sau f─âr─â construc╚Ťii) de pe teritoriul întregii ┼ú─âri, în sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â.

Sursele de finan╚Ťare a Programului sunt:

a) venituri proprii ale ANCPI - peste 4 miliarde de lei;

b) fonduri europene nerambursabile, prin Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020, Axa prioritar─â 11 – Cadastru - peste 300 milioane Euro;

c) fonduri asigurate din bugetele locale ale UAT- urilor.

Realizarea cadastrului în România, prin înregistrarea sistematic─â a tuturor imobilelor de pe teritoriul ╚Ť─ârii, constituie o prioritate a Guvernului României. Accelerarea implement─ârii Programului na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â ╚Öi asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor acestuia sunt vitale pentru dezvoltarea economic─â.