Autoritatile de Management au acum posibilitatea sa contracteze proiecte in MySMIS2014

Vineri, 14 Aprilie 2017

Serviciul Coordonare SMIS din MDRAPFE anunță că, împreună cu Serviciul de TelecomunicaÈ›ii Speciale, a pus la dispoziÈ›ia Autorităților de Management (AM) È™i viitorilor beneficiari de fonduri europene modulele de Contractare È™i de AchiziÈ›ii pentru proiectele depuse È™i evaluate în MySMIS2014.

OperaÈ›ionalizarea modulului Contractare permite AM È™i beneficiarilor să semneze contracte mai rapid, debirocratizează, standardizează È™i transparentizează precontractarea în sistem. Beneficiarul este informat despre stadiul proiectului său È™i nu mai este nevoit de depună pe hârtie documente suplimentare necesare contractării.

Modulul AchiziÈ›ii are scopul de a sprijini managementul proiectelor prin corelarea în cadrul MySMIS2014 a informaÈ›iilor referitoare la achiziÈ›iile realizate de solicitanÈ›i cu informaÈ›iile din cererile de finanÈ›are. În acest modul sunt înregistrate date despre etapele achiziÈ›iilor efectuate în cadrul proiectelor (iniÈ›iere, derulare, evaluare, atribuire È™i modificare prin acte aditionale), asigurându-se monitorizarea procedurilor de achiziÈ›ii în cadrul proiectulu. Ca urmare a operaÈ›ionalizării acestui modul, secÈ›iunea Plan de AchiziÈ›ii din cererile de finanÈ›are va avea introduse automat informaÈ›iile completate de către solicitant în modulul de achiziÈ›ii (similar cu secÈ›iunea Solicitant, unde nu se completează informaÈ›ii, ci sunt încărcate automat din meniul aferent entității juridice).

***

Informații suplimentare

Pentru perioada de programare 2014-2020, art. 122 (alin.3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 creează obligaÈ›ia statelor membre de a asigura schimbul electronic de date între beneficiari È™i structurile din sistemul de management È™i control, permiÈ›ând beneficiarilor să prezinte, într-o singură transmitere, toate informaÈ›iile necesare. Pentru a respecta aceste obligaÈ›ii, România dezvoltă sistemul informatic integrat MySMIS2014.

MySMIS2014 a fost lansat public în data de 28 martie 2016. Are funcÈ›ionale în prezent modulele Definire apel (dedicat AM), Depunere cerere de finanÈ›are (dedicat solicitanÈ›ilor de finanÈ›are), Evaluare È™i selecÈ›ie proiecte (pentru AM È™i solicitanÈ›i), Contractare (pentru AM È™i solicitanÈ›i), respectiv AchiziÈ›ii (pentru solicitanÈ›ii de finanÈ›are).

Modulul Implementare proiect, dedicat AM È™i solicitanÈ›ilor de finanÈ›are, se află în dezvoltare.