AM POCU lanseaza Ghidul Solicitantului Conditii Specife ''Imbunatatirea nivelului de competente profesionale si cresterea gradului de ocupare - pentru someri si persoane inactive

Vineri, 15 Decembrie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Opera┼úional Capital Uman lanseaza Ghidul Solicitantului Condi┼úii Specifice „Îmbun─ât─â╚Ťirea nivelului de competen╚Ťe profesionale ╚Öi cre╚Öterea gradului de ocupare - pentru ╚Öomeri ╚Öi persoane inactive“ aferent Obiectivelor Specifice:

· Obiectivul specific 3.1: Cre╚Öterea ocup─ârii ╚Öomerilor ╚Öi a persoanelor inactive, cu accent pe ┼čomerii de lung─â durat─â, lucr─âtorii vârstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilit─â┼úi, persoanelor cu nivel redus de educa╚Ťie

· Obiectivul specific 3.2: Cre╚Öterea ocup─ârii cet─â╚Ťenilor români apar╚Ťinând minorit─â┼úii roma

· Obiectivul specific 3.3: Cre╚Öterea ocup─ârii persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzisten╚Ť─â ╚Öi semi-subzisten╚Ť─â

· Obiectivul specific 3.4: Îmbun─ât─â┼úirea nivelului de competen┼úe, inclusiv prin evaluarea ╚Öi certificarea competen╚Ťelor dobândite în sistem nonformal ╚Öi informal al ╚Öomerilor ╚Öi persoanelor inactive, cu accent pe ┼čomerii de lung─â durat─â, lucr─âtorii vârstnici, 55-64 ani, persoanelor cu dizabilit─â┼úi, persoanelor cu nivel redus de educa╚Ťie

· Obiectivul specific 3.5: Îmbun─ât─â┼úirea nivelului de competen┼úe, inclusiv prin evaluarea ╚Öi certificarea competen╚Ťelor dobândite în sistem nonformal ╚Öi informal al cet─â╚Ťenilor români apar╚Ťinând minorit─â┼úii roma

· Obiectivul specific 3.6: Îmbun─ât─â┼úirea nivelului de competen┼úe, inclusiv prin evaluarea ╚Öi certificarea competen╚Ťelor dobândite în sistem nonformal ╚Öi informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzisten╚Ť─â ╚Öi semi-subzisten╚Ť─â

Tipurile de activit─â╚Ťi eligibile care vor fi finan╚Ťate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizeaz─â ocupare crescut─â a ╚Öomerilor ╚Öi a persoanelor inactive (cu accent pe ╚Öomerii de lung─â durat─â, lucr─âtorii vârstnici, 55-64 ani, persoanele cu nivel redus de educa╚Ťie), a persoanelor de etnie roma ╚Öi a persoanelor din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzisten╚Ť─â ╚Öi semi-subzisten╚Ť─â);

Apelul de proiecte este competitiv cu depunere continu─â, proiectele urmând a fi depuse în perioada 04.01.2018 - 28.02.2018.

Apelul de proiecte se adreseaz─â:

•Furnizorilor acredita┼úi de servicii specializate pentru stimularea ocup─ârii for╚Ťei de munc─â - acredita╚Ťi în conformitate cu prevederile Hot─ârârii Guvernului nr.277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocup─ârii for┼úei de munc─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Furnizorilor autorizati de formare profesional─â - autoriza╚Ťi în conformitate cu prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adul┼úilor, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Centrelor autorizate de evaluare ╚Öi certificare a competen╚Ťelor profesionale ob╚Ťinute pe alte c─âi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educa┼úiei ┼či cercet─ârii ┼či al ministrului muncii, solidarit─â┼úii sociale ┼či familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare ┼či certificare a competen┼úelor profesionale ob┼úinute pe alte c─âi decât cele formale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

•Asocia╚Ťiilor ╚Öi funda╚Ťiilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asocia╚Ťii ╚Öi funda╚Ťii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Organiza╚Ťiilor sindicale (sindicate, federa╚Ťii sindicale, confedera╚Ťii sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Organiza╚Ťiilor patronale (patronate, federa╚Ťii patronale, confedera╚Ťii patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat f─âr─â scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Întreprinderilor sociale de inser╚Ťie - persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia social─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Organiza╚Ťiilor de tineret - persoane juridice de drept privat ╚Öi f─âr─â scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr. 350/2006, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asocia╚Ťii ╚Öi funda╚Ťii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Angajatorilor - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societ─â╚Ťile, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

•Camerelor de Comer┼ú ┼či Industrie - persoane juridice de utilitate public─â, organiza╚Ťii autonome, neguvernamentale, f─âr─â scop patrimonial, organizate în temeiul dispozi┼úiilor din Legea camerelor de comer┼ú din România nr. 335/06.12.2007, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ┼či documentele anexe pot fi consultate aici.