1.256 de primarii au semnat contracte de prestari servicii de cadastru general

Marti, 22 August 2017

1.256 de prim─ârii au semnat, anul acesta, contracte de prest─âri servicii de cadastru general, în valoare de 106.560.769,70 de lei. Suma total─â alocat─â de ANCPI, în 2017, pentru lucr─âri de cadastru general este de 442.350.000 de lei, pentru un num─âr maxim de 7.372.500 de imobile.

Pân─â în prezent, aproximativ 53% dintre prim─âriile care au încheiat contracte de finan╚Ťare cu oficiile de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â (OCPI) au trecut la etapa urm─âtoare ╚Öi au semnat contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate s─â execute lucr─âri de cadastru. Anul acesta, num─ârul unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale (UAT) care au încheiat contracte de prest─âri servicii de înregistrare sistematic─â este aproape dublu fa╚Ť─â de 2016, când doar 693 de UAT-uri au reu╚Öit s─â finalizeze procedurile de achizi╚Ťie pentru realizarea lucr─ârilor de cadastru general.

Jude╚Ťele în care au fost semnate cele mai multe contracte de prest─âri servicii în 2017 sunt Olt – 94, Teleorman – 68 ╚Öi Cluj – 62. Cele mai pu╚Ťine contracte au fost semnate în jude╚Ťele Timi╚Ö – 1 ╚Öi Sibiu – 2.

80% dintre prim─âriile eligibile au semnat, anul acesta, contracte de finan╚Ťare cu oficiile de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â (OCPI) pentru realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â pe sectoare cadastrale, în cadrul Programului na╚Ťional de cadastru ╚Öi carte funciar─â 2015-2023 (PNCCF).

Potrivit legii, UAT-urile primesc, în 2017, pentru realizarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â, suma de 150.000 de lei/UAT, fa╚Ť─â de 135.000 de lei/UAT, în 2016. În plus, începând din 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamn─â c─â prim─âriile nu pierd banii dac─â nu finalizeaz─â lucr─ârile pân─â la sfâr╚Öitul anului.

Procedura de achizi╚Ťie a serviciilor de înregistrare sistematic─â este organizat─â de UAT-uri, iar ANCPI va efectua pl─â╚Ťile c─âtre prim─ârii dup─â deschiderea c─âr╚Ťilor funciare aferente imobilelor recep╚Ťionate. Finan╚Ťarea lucr─ârilor de înregistrare sistematic─â la nivel de sector cadastral din extravilan ╚Öi, prin excep╚Ťie, din intravilan, se realizeaz─â în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â de pe raza jude╚Ťului în care se afl─â. Potrivit legii, prim─âriile au obliga╚Ťia s─â selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructur─â de interes na┼úional ╚Öi terenuri agricole subven╚Ťionate de Agen╚Ťia de Pl─â╚Ťi ╚Öi Interven╚Ťie pentru Agricultur─â (APIA).

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuit─â a tuturor imobilelor (terenuri, cl─âdiri ╚Öi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru ╚Öi carte funciar─â. Programul este finan╚Ťat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar ╚Öi din fonduri externe ob╚Ťinute prin Programul Opera╚Ťional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o alt─â surs─â de finan╚Ťare poate fi bugetul local al prim─âriilor.

Mai multe detalii pute╚Ťi afla accesând pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.