6 noi contracte de finantare au fost semnate in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

Programul Interreg V-A Romania – Ungaria anunta semnarea, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania, in calitate de Autoritate de Management a Programului, a 6 contracte de finantare selectate in cadrul celui de-al treilea Apel Deschis. Cele 6 proiecte contractate [...]

Achizitionarea de servicii de evaluare a implementarii pentru Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania – MDRAP, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A Romania-Ungaria, a lansat o procedura de achizitie publica pentru achizitionarea de servicii de evaluare a implementarii Programului. Procedura [...]

Lansare cererea de proiecte - Sprijin pentru actiuni de consolidare a capacitatii autoritatilor si institutiilor publice centrale

Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? LANSEAZ? CEREREA DE PROIECTE nr. IP14/2019 „Sprijin pentru ac?iuni de consolidare a capacit??ii autorit??ilor ?i institu?iilor publice centrale”, în [...]

Anunturi pentru comunicarea prin publicitate

DEBITOR: SC ROPHA SRL Adresa nr. 71851 - cod SMIS 26133 Adresa nr. 71866 - cod SMIS 26133 Proces verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate nr. 61894 Proces verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate nr. 121802 Data [...]

Apeluri ESPON 2020 / Noutati ESPON 2020

Noutati ESPON 2020 (publicat: 12-07-2018) Anunturi ESPON 2020 (publicat: 05-08-2016) Noutati ESPON 2020 (publicat: 05-08-2016)   [...]