Agenda minister

Vineri, 14 Iunie 2019

Viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu participa la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu dezvoltarea urbana (Palatul Parlamentului)
 

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia lanseaza în consultare publica astazi, 11 septembrie a.c., Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului.

Eventualele observatii si propuneri în vederea îmbunatatirii Ghidului sunt asteptate, pâna la data de 11 octombrie 2017, pe adresa de e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.

Bugetul total al celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte va fi de aproximativ 20 milioane de euro. În perioada 2014-2020, vor putea fi finantate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

  • promovarea ocuparii fortei de munca si a serviciilor pentru o crestere favorabila incluziunii
  • protectia mediului si managementului riscurilor
  • mobilitate si accesibilitate sustenabile
  • atractivitate pentru turism sustenabil

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia continua finantarea cooperarii transfrontaliere în zona de granita româno-sârba pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene si al guvernelor celor doua state.

Aria eligibila a Programului este constituita din judetele Timia, Caras Severin si Mehedinti (din România) si districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Juzno Banatski, Branicevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Publicat Luni, 11 Septembrie 2017