PREZENTAREA GENERALĂ A DOMENIULUI

Administraţia publică, prin autorităţile sale de la nivel central și local, are menirea de a pune în aplicare legile, pentru satisfacerea nevoilor şi intereselor generale ale colectivităţilor umane și pentru a asigura buna funcţionare a serviciilor publice, în beneficiul cetățenilor.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este autoritatea responsabilă de realizarea politicilor guvernamentale în domeniul administrației publice. Astfel, MDRAP iniţiază, promovează, facilitează implementarea şi monitorizează măsurile strategice de reformă a administraţiei publice din România, implicând partenerii din administraţia publică, mediul academic, sectorul privat şi societatea civilă şi utilizând experienţa şi bunele practici din alte state, pentru îmbunătăţirea calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

În cadrul ministerului, competențele și responsabilitățile în domeniu sunt exercitate de către Direcția Generală Administrație Publică, care gestionează trei arii majore de activitate: regionalizarea și descentralizarea administrativă și financiară, reforma administrației publice și politici fiscale și bugetare locale.

Direcţia Generală Administraţie Publică îndeplineşte atribuţiile de Organism intermediar pentru Aria de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător, a Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Actualizat Joi, 14 Mai 2015