Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â
POCA - 2014-2020

AM POCA lanseaz─â în consultare public─â Ghidul solicitantului nr. CP 4/2016

AM POCA lanseaz─â cererea de proiecte nr. IP 4/2016 (MySMIS POCA/88/1/3)

AM POCA lanseaz─â în consultare Ghidul solicitantului nr. IP 6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2/)

AM POCA lanseaz─â în consultare Ghidul solicitantului nr. IP 4/2016

AM POCA lanseaz─â cererea de proiecte nr. IP 3/2016

AM POCA lanseaz─â cererea de proiecte IP 5/2016

Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014-2020 este finan┼úat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 „Consolidarea capacit─â╚Ťii institu╚Ťionale a autorit─â╚Ťilor publice ╚Öi a p─âr╚Ťilor interesate ╚Öi eficien╚Ťa administra╚Ťiei publice”.

POCA 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice în calitate de Autoritate de Management, reprezint─â o continuare a Programului Opera┼úional Dezvoltarea Capacit─â┼úii Administrative (PO DCA) 2007-2013.

CALENDAR ORIENTATIV PRIVIND LANS─éRILE DE APELURI DE PROIECTE PENTRU ANUL 2015 (publicat 16-10-2015)

BUGETUL PROGRAMULUI:
658,29 milioane euro (din care 553,19 milioane de euro contribu╚Ťie UE)

OBIECTIVUL GENERAL:
Crearea unei administra╚Ťii moderne, capabil─â s─â faciliteze dezvoltarea socio-economic─â, prin intermediul unor servicii publice competitive, investi╚Ťii ╚Öi reglement─âri de calitate, resurse umane profesionalizate, contribuind astfel la implementarea m─âsurilor de reform─â ╚Öi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

OBIECTIVELE SPECIFICE (OS) ale POCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:

 • Axa prioritar─â 1: „Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar eficiente”
  • OS 1.1 Dezvoltarea ╚Öi introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â ce optimizeaz─â procesele decizionale orientate c─âtre cet─â╚Ťeni ╚Öi mediul de afaceri în concordan╚Ť─â cu SCAP
  • OS 1.2: Dezvoltarea ╚Öi implementarea de politici ╚Öi instrumente unitare ╚Öi moderne de management al resurselor umane
  • OS 1.3: Dezvoltarea ╚Öi implementarea de sisteme standard ╚Öi instrumente moderne ╚Öi eficiente de management la nivelul institu╚Ťiilor din sistemului judiciar
  • OS 1.4: Cre╚Öterea transparen╚Ťei ╚Öi responsabilit─â╚Ťii sistemului de achizi╚Ťii publice în vederea aplic─ârii unitare a normelor ╚Öi procedurilor de achizi╚Ťii publice ╚Öi reducerea neregulilor în acest domeniu
 • Axa prioritar─â 2: „Administra╚Ťie public─â ╚Öi sistem judiciar accesibile ╚Öi transparente”
  • OS 2.1: Introducerea de sisteme ╚Öi standarde comune în administra╚Ťia public─â local─â ce optimizeaz─â procesele orientate c─âtre beneficiari în concordan╚Ť─â cu SCAP
  • OS 2.2: Cre╚Öterea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii în cadrul autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice
  • OS 2.3: Asigurarea unei transparen╚Ťe ╚Öi integrit─â╚Ťi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbun─ât─â╚Ťirii accesului ╚Öi a calit─â╚Ťii serviciilor furnizate la nivelul acestuia
 • Axa prioritar─â 3: „Asisten╚Ť─â tehnic─â”
  • OS 3.1 Consolidarea capacit─â╚Ťii administrative a AM pentru implementarea eficient─â a POCA
  • OS 3.2 Asigurarea publicit─â╚Ťii POCA, a inform─ârii ╚Öi sprijinului pentru beneficiari ╚Öi poten╚Ťialii beneficiari

CE FINAN┼óEAZ─é Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â (POCA) 2014-2020?

 • Planificarea strategic─â ╚Öi bugetarea pe programe la nivel central;
 • Dezvoltarea de sisteme ╚Öi instrumente de management;
 • Îmbun─ât─â╚Ťirea politicilor publice ╚Öi cre╚Öterea calit─â╚Ťii reglement─ârilor;
 • Simplificarea procedurilor administrative ╚Öi reducerea birocra╚Ťiei;
 • M─âsuri pentru sus╚Ťinerea ONG-urilor ╚Öi a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilit─â┼úilor ╚Öi cuno╚Ötin╚Ťelor personalului din autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice centrale (inclusiv deciden╚Ťi politici);
 • Cadru legal ╚Öi institu╚Ťional privind managementul resurselor umane;
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru cre╚Öterea profesionalismului ╚Öi a atractivit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice;
 • Sistem de management strategic ╚Öi opera╚Ťional, integrat, prin care s─â fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justi╚Ťiei;
 • Capacitate institu╚Ťional─â consolidat─â la nivelul sistemului judiciar, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri;
 • Îmbun─ât─â╚Ťirea cadrului legal ╚Öi institu╚Ťional în domeniul achizi╚Ťiilor publice;
 • Îmbun─ât─â╚Ťirea preg─âtirii ╚Öi managementului procedurilor de achizi╚Ťii ╚Öi asigurarea execut─ârii corecte a contractelor;
 • Planificare strategic─â, financiar─â, instrumente moderne, procese de management unitare la nivel local;
 • Sus╚Ťinerea dezvolt─ârii capacit─â╚Ťii ONG ╚Öi a partenerilor sociali;
 • Dezvoltarea abilit─â╚Ťilor personalului din autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic);
 • Dezvoltarea ╚Öi implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor ╚Öi informa╚Ťiilor de c─âtre autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice;
 • Cre╚Öterea transparen╚Ťei în administra╚Ťia public─â;
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);
 • M─âsuri de consolidare a capacit─â╚Ťii administrative de a preveni ╚Öi a reduce corup╚Ťia;
 • Educa╚Ťie anticorup╚Ťie;
 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar, elaborarea de materiale suport pentru formare, conferin╚Ťe, seminarii, stagii;
 • Dezvoltarea ┼či aplicarea de politici îmbun─ât─â╚Ťite de acordare a asisten┼úei juridice;
 • Diversificarea paletei de servicii de consiliere ╚Öi asisten╚Ť─â juridic─â adecvate nevoilor cet─â╚Ťeanului;
 • Promovarea ╚Öi consolidarea metodelor alternative de solu╚Ťionare a litigiilor;
 • Imbun─ât─â╚Ťirea activit─â╚Ťii de executare a hot─ârârilor judec─âtore╚Öti;
 • Sporirea transparen╚Ťei, eticii ╚Öi integrit─â╚Ťii la nivelul sistemului judiciar ┼či a altor profesii asociate actului de justi┼úie.

CINE POATE OBŢINE FINANŢARE?

POCA 2014-2020 se adreseaz─â tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea ob╚Ťine finan╚Ťare urm─âtoarele tipuri de beneficiari:

 • Autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice centrale,
 • Autorit─â╚Ťi administrative autonome,
 • ONG-uri,
 • Parteneri sociali,
 • Institu╚Ťiile de înv─â╚Ť─âmânt superior acreditate ╚Öi de cercetare,
 • Academia Român─â,
 • Autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice locale de la nivelul jude╚Ťelor ╚Öi municipiilor,
 • Autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice locale beneficiare ITI,
 • Institu╚Ťiile din sistemul judiciar.

PRINCIPII DIRECTOARE ALE POCA

 • Promovarea egalit─â╚Ťii de ╚Öanse ╚Öi a nediscrimin─ârii
 • Parteneriatul
 • Inovarea
 • Simplificarea ╚Öi ra╚Ťionalizarea
 • Transparen╚Ťa
 • Eficien╚Ťa ╚Öi eficacitatea
 • Sustenabilitatea interven╚Ťiilor sus╚Ťinute

* * *

Documente
Programul Opera╚Ťional Capacitate Administrativ─â 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2015) 1290, din 25.02.2015

Manualul de Identitate Vizuala, editia I, aprilie 2016

Surse suplimentare de informare:
http://www.fonduriadministratie.ro/

Actualizat Miercuri, 23 Noiembrie 2016