COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU STIMULAREA ȘI FACILITAREA ÎNFIINȚĂRII DE NOI PARCURI INDUSTRIALE (CIPI)

Comitetul interministerial pentru stimularea și facilitarea înființării de noi parcuri industriale este compus din:

Comitetul Interministerial pentru stimularea și facilitarea înființării de noi parcuri industriale are următoarele atribuții principale:

  • asigură cooperarea și schimbul de informații interinstituțional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în domeniu;
  • realizează analize cu privire la condțiile care pot încuraja înființarea de noi parcuri industriale pe platformele industriale existente/dezafectate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
  • asigură comunicarea și consultarea cu reprezentanții autorităților publice locale, precum și cu partenerii economici și sociali;
  • identifică posibile resurse financiare necesare înființării și dezvoltării de parcuri industriale;
  • identifică posibili investitori și/sau parteneri ai entităților locale interesate în vederea dezvoltării, operării sau utilizarii noilor parcuri industriale;
  • sprijină rezolvarea problemelor administrative identificate în procesul de înființare de noi parcuri industriale;
  • înaintează prim-ministrului informări periodice cu privire la activitatea și rezultatele obținute de CIPI;
  • analizează contextul național și bunele practici europene în scopul asigurării compatibilității și coerenței cadrului național legal și administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri cu cel existent la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene;
  • formulează propuneri de reglementare a problematicii analizate în scopul îmbunătățirii și asigurării coerenței cadrului național legal și administrativ aferent parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri de tipul: incubatoare, clustere sau rețele de afaceri.

Anexe:

Publicat Vineri, 26 Februarie 2016