Agenda minister

 
  • Lansarea procedurii privind achizitia de servicii de expertiză pentru elaborarea Raportului analiză diagnostic în vederea fundamentării codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, pentru sistematizarea legislației și elaborarea proiectului de cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și pentru asigurarea procesului de consultare a codului în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, Cod SIPOCA 50 – termen limita: 14.03.2019 15:00. Informatii privind procedura pot fi accesate aici.
  • Semnarea contractului pentru achiziția de scaune - În data de 20 noiembrie 2018, între MDRAP și EMOB DESIGN.RO S.R.L. a fost semnat contractul privind achiziția de scaune în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”- cod SIPOCA 50. Valoarea contractului este de 4.629,10 lei (cu TVA);
  • Semnarea contractului pentru achiziția de imprimante multifuncţionale - În data de 21 ianuarie 2019, între MDRAP și PRAGMA COMPUTERS SRL a fost semnat contractul privind achiziția de imprimante multifuncţionale model Xerox VersalLINK C7025  în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”- cod SIPOCA 50. Valoarea contractului este de 16.460,08 lei (cu TVA).
  • PAAP2018
Actualizat Joi, 7 Februarie 2019