Raport de monitorizare (R4) privind stadiul si impactul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015 la nivelul administratiei publice locale in anul 2015 si comparativ pentru perioada 2012-2015

Raportul are drept scop monitorizarea stadiului de raportare a implementării SNA 2012-2015
la nivelul unităților administrativ-teritoriale prin realizarea unei analize cantitative şi calitative a datelor aferente anului 2015 transmise către Serviciul Anticorupție - Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAP și către Secretariatul tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției de către UAT-uri. (publicat 20-04-2016)

Anexa 1 - Rapoarte APL 2015
Anexa 2 - Centralizator misiuni evaluare 2013-2015
Anexa 3 - Harta privind situatia comulativa a raportarilor in perioada 2013-2015
Anexa 4 - Bune practici in prevenirea coruptiei la nivel local
Anexa 5 - Centralizator situatie raportari
Anexa 6 - UAT-uri care au beneficiat de consultanta 2013-2015
Anexa 7 - Lista reunilor GAA organizate in perioada 2013-2015


Raportul de monitorizare privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012 - 2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014 (R3) (publicat 09-10-2015)

Raportul de monitorizare privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012 - 2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014 (R3) are drept scop monitorizarea stadiului de implementare a SNA 2012-2015 la nivelul UAT-urilor raportoare prin realizarea unei analize cantitative şi calitative a datelor transmise către Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare din cadrul MDRAP și către Secretariatul tehnic (ST) al SNA din cadrul Ministerului Justiției (MJ) de către UAT-uri pentru anul 2014.


Raportul de monitorizare privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012 - 2015 la nivelul administraţiei publice locale în semestrul I, 2014 (R2) (publicat 30-01-2015)

Raportul de monitorizare privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012 – 2015 la nivelul administraţiei publice locale în semestrul I, 2014 (R2) conţine o serie de informaţii statistice cu privire la implementarea SNA 2012 - 2015 la nivelul APL în semestrul I al anului 2014, analize cantitative şi calitative ale documentelor APL centralizate de către Secretariatul tehnic de la nivelul Ministerului Justiţiei şi de către Serviciul Anticorupţie din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 • Anexa 1 - Centralizator UAT-uri MJ - 12.11.2014
 • Anexa 2 - Centralizator MDRAP - semestrul 1/2014
 • Anexa 3 - UAT-uri raportoare intr-un singur semestru
 • Anexa 4 - UAT-uri raportoare in toate perioadele, mai putin 2014
 • Anexa 5 - UAT-uri raportoare doar in semestrul  I/2014
 • Anexa 6 - UAT-uri raportoare in toate perioadele
 • Anexa 7 - Centralizator functii coordonatori SNA
 • Anexa 8 - Centralizator rapoarte de autoevaluare
 • Anexa 9 - Harta UAT-urilor din sistemul de monitorizare SNA

Metodologia de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale are un rol important în accelerarea şi măsurarea progresului în prevenirea şi combaterea corupţiei de la nivelul APL (publicat 17-12-2014)

Obiectivele prezentei Metodologii de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale sunt:

 • Accelerarea procesului de implementare a prevederilor SNA 2012-2015;
 • Îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor privind implementarea SNA la nivelul administrației publice locale;
 • Creşterea gradului de informare şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei.

Raportul de monitorizare privind implementarea SNA 2012 – 2015 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale raportoare pentru perioada aprilie-decembrie 2012 şi anul 2013 (R1)

Raportul de monitorizare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012-2015 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale raportoare pentru perioada aprilie – decembrie 2012 şi întreg anul 2013 (R1) conţine o serie de informaţii statistice cu privire la implementarea SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale (APL), analize cantitative şi calitative ale documentelor APL centralizate de către Secretariatul tehnic de la nivelul Ministerului Justiţiei, de la aprobarea SNA în anul 2012 și până la sfârşitul anului 2013. (actualizat 05-01-2015)


20 de seminarii care au avut ca scop dezbaterea rezultatelor monitorizării SNA la nivelul APL

La nivel regional, au fost organizate 20 de seminarii, la care au participat 734 de reprezentanți din instituţiile raportoare, care au avut ca scop dezbaterea rezultatelor monitorizării SNA la nivelul APL în vederea îmbunătățirii procesului de monitorizare.


Actualizat Vineri, 9 Octombrie 2015