• 4 sesiuni de instruire

Au fost organizate 4 sesiuni de instruire în următoarele domenii: integritate, transparență, prevenirea și combaterea corupției (cadrul conceptual al activităților de măsurare a performanței și raportare în domeniul politicilor anticorupție), relații cu publicul. La aceste sesiuni de instruire au participat 96 de persoane.

Publicat Joi, 21 August 2014