• 42 de sesiuni de promovare şi informare cu privire la obiectivele generale și specifice ale SNA 2012-2015 și măsurile aferente acestora

S-au desfășurat 42 de sesiuni de promovare şi informare a Grupurilor de Acțiune Anticorupție cu privire la obiectivele generale și specifice ale SNA 2012-2015 și măsurile aferente acestora, precum și cu privire la responsabilitățile pe care autoritățile administrației publice centrale și locale le au atât pentru punerea în aplicare a prevederilor documentului strategic cât și cu privire la elaborarea propriilor planuri de prevenire a corupției. La aceste întâlniri, desfășurate în fiecare județ, au participat 1436 de reprezentanți ai autorităţilor administraţiei publice locale și reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate din teritoriu.

  • 41 de sesiuni județene cu privire la Metodologia de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale și modalitatea de implementare a acesteia

În perioada iunie –  iulie 2014, au fost organizate 41 de sesiuni județene în vederea informării autorităților publice cu privire la Metodologia de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale precum și modalitatea de implementare a acesteia. Promovarea sesiunilor de informare și instruire s-a realizat cu sprijinul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale care au publicat pe site-urile proprii anunțuri cu privire la evenimentele organizate. La această campanie de conștientizare și informare au participat 2075 de reprezentanți ai administrației publice locale.

Publicat Joi, 21 August 2014