• 91 de unități administrativ-teritoriale beneficiază de consultanță pentru implementarea SNA 2012-2015: 49 de instituţii de consultanță directă la sediul acestora, iar 42 de instituţii de consultanță indirectă, prin telefon și e-mail

Cu sprijinul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și al Grupurilor de Acțiune Anticorupție de la nivel județean, au fost identificate 91 de unități administrativ-teritoriale care beneficiază în prezent de consultanță pentru implementarea SNA 2012-2015: 49 instituţii care beneficiază de consultanță directă la sediul acestora, iar 42 de instituţii care beneficiază de consultanță indirectă, prin telefon și e-mail.

In vederea acordării de consultanță directă, au avut loc peste 100 de reuniuni la sediul a 49 administrații publice locale, la care au participat reprezentanții autorităților administrației publice locale, specialiștii din cadrul Serviciului Anticorupţie și experții contractați.

Activitatea de consultanță se acordă în baza unei metodologii și constă în:

 • elaborarea sau actualizarea planurilor sectoriale de acţiune (acolo unde este cazul);
 • informarea angajaţilor cu privire la procesul de elaborare/ actualizare a planului sectorial;
 • identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice organizaţiei;
 • identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice organizaţiei;
 • implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2012 – 2015, care au drept responsabili reprezentanţii administraţiei publice locale;
 • realizarea autoevaluării periodice a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii;
 • realizarea rapoartelor de monitorizare la finalul procesului de acordare a consultanţei directe.

Pentru toate cele 91 de unități administrativ-teritoriale care beneficiază de consultanță, au fost realizate planuri de conformare în care sunt descrise etapele, activitățile și documentele care vor fi realizate pe parcursul activității de acordare de consultanță, inclusiv cu precizarea termenelor și responsabililor și a fost implementată metodologia de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, adaptată specificului activității din administrația publică locală.

La nivelul autorităților administrației publice locale au fost elaborate analize de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție pe baza cărora au fost actualizate sau, după caz, elaborate planurile sectoriale de acțiune care includ măsurile de remediere a riscurilor la corupție identificate.

Au fost elaborate mai multe instrumente de lucru care au fost utilizate de cele 91 unități administrativ-teritoriale în procesul de implementare a SNA, şi anume:

 • Chestionar evaluare cunoştinţe anticorupţie angajaţi;
 • Chestionar (cartonaş) autoadministrat privind calitatea şi integritatea serviciilor publice;
 • Fundamentare cu privire la registrul conflictelor de interese;
 • Registre conflict de interese (adaptat pentru funcționari publici, personal contractual și aleși locali);
 • Registrul incidentelor de integritate;
 • Model adaptat din H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 - 2015 - Anexa 2 inventarul măsurilor preventive;
 • Model plan sectorial;
 • Recomandări privind declarațiile de avere;
 • Format raport anual 2013 și semestrul I 2014.

Publicat Joi, 21 August 2014